خدمات امنیتی

رصد وضعیت جاری در بخش های گوناگون مانند زیرساخت شبکه و امنیت ، وضعیت سرویس های تحت مدیریت مشتریان و کنترل رفتار قابل رصد مشتری ها (سرویس دهنده های متعلق به أمان و نیز سرویس های تحت مدیریت ایشان)، عمده خدمات امنینی را تشکیل می دهد، کارشناسان امنیت مرکز داده ، در حوزه های مختلف سرویس دهی دارای سطح مطلوبی از دانش مرتبط با موضوع هستند و توانایی تشخیص خطرات و نارسایی ها ، موارد مشکوک و نیازمند بررسی را دارا می باشد. ضمن اینکه در هگام نایابی یک آسیب پذیری با تهاجم و قادر هند راه حل قابل قبول برای آن موضوع را به مشتریان این خدمات ارائه دهند.

در کار مبحث پایش امنیتی، خدمات امن سازی و پیکربندی تجهیزات مرتبط با حوزه امنیت که در اختیار مشتری های مرکز داده می باشد، نیز قابل اراته است و مشاوره و مستحکم سازی در حوزه های مرتبط با امنیت در سطح سیستم عامل و سرویس ها و نیز تجهیزات امنیتی برای بهینه سازی زیرساخت متعلق به مشتری های مرکز داده در داخل سایت این مرکز و دیگر مراکز متعلق به مشتری ، دیگر خدمتی است که مشتری های این مرکز می توانند از آنها بهره مند شوند.

از دیگر خدمات ارائه شده توسط مرکز داده اینترنتی شرکت توسعه ارتباطات هوشمند ، ارائه سرویس VPN به صورت Site – to – Site می باشد. با بهره گیری از این سرویس بستری امن و مطمئن بین مرکز داده و سایت مشتری برقرار شده و اطلاعات مشتریان بر روی این بستر امن انتقال خواهند یافت.

خدمات دیواره اتش مرکز داده شرکت توسعه ارتباطات هوشمند، شامل دو دسته کلی خدمات دیواره آتش عمومی و دیواره آتش اختصاصی می باشد. در خصوص خدمات دیواره أنش عمومی، مشتریان نیازمندی های خود را در قالب فرم های مشخص اعلام نموده و مرکز داده مسئول برآورده سازی نیازمندی ها و مدیریت آن می باشد.

در مواردی که مشتریان تمایل داشته باشند دیواره آتش اختصاصی خود را داشته و خود قادر به مدیریت آن باشند، می توانند از خدمات مدیریت دیواره آتش اختصاصی استفاده کند در ایصورت دیواره آتش در بستر اشتراکی زیرساخت مرکز داده به صورت اختصاصی به مشتری تخصیص یافته و مشتریان قادر به مدیریت دیواره آتش اختصاصی خود خواهند بود.

شما هم اکنون می توانید جهت خرید این خدمات از طریق سفارش آنلاین و با تماس با واحد فروش سفارش دهید و در کوتاه ترین زمان تحویل بگیرید!

در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید. جهت خرید خدمت فوق وارد کنترل پنل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.